Sitemize HoşgeldinizBaşkanYatırım ve ProjelerimizİletişimFoto GaleriBasın
   

 

Beldemiz Hakkında

 


 

BELDEMİZİN TARİHÇESİ

 

a) Genel Tarihçesi: 

Halfeli Beldesi; Halfeli aşireti tarafından kurulmuştur. Bu oymak Osmanlı-Rus Savaşı(1877–1878) sırasında köyden göç ederek İran’a gitmişlerdir. Yöre, Rus hâkimiyetine girince Ruslar bu köye, Anadolu'nun güney kesiminden gelen Ermenileri yerleştirmişlerdir. Buraya yerleştirilen Ermeniler 1918–1919 yıllarında Ermenistan’a göç etmişlerdir. Rus idaresi sırasında Ermeniler bu boşalmış köyde ancak 25 sene kalmışlardır. Halfeli köyü eski bir Türk köyü olup, Ermenilerle alakası bulunmamaktadır. Şimdi bu köyde yaşayanlar kurtuluş mücadelesi sırasında Ermenilerle savaşan Milis Kuvvetlerini teşkil eden kahramanlarının bir kısmının aileleridir. Köyün en büyük oymağı Iğdır milis kuvvetleri reislerinden Kerem (GÜNEŞ) beyin mensup olduğu Halfeli oymağıdır.Azerbaycan'da birçok Halfeli oymakları bulunmaktadır. Tiflis Başkonsolosluğundan gelen "26 Kanuni Sani 1906 tarih ve 1029" numaralı telgrafta Karabağ'ın Şuşa şehrinin bağlı bulunduğu Ermenilerin yaktığı 19 köy arasında "Halfeli" adlı bir köyün de olduğu belirtilmiştir.

Osmanlı kaynaklarında Halfeli isminin verildiği cemaat, sancak ve köylerden; Halifeli (Halifelü)Cemaati, Bozok Meraş Karahisar-ı Şark-isancakları, Zül Kadriye Kazası Meraş Sancağı, Edirne ve Gümülcine kazaları (Paşa Sancağı) Yörükhan tarifesinden Azerbaycan'da Şuşa (D.Karabağ)'da İmişili'de ve Eli Bayramlı, Sabirabad arasında Halfeli köyleri ile Cebrayıl'da Halfeli, Devreci'de Halfeler, Ağıstafa (Oğuz Taife)'de Kolhelfeli köyleri bulunduğunu görmekteyiz.Köyde, Torunlar ve Gelturanlı (Turan'dan gelenler) oymakları oturmaktadır. Bu oymaklar, Horasan Türkmenlerinden olup kürtçe konuşurlar. Torun adına, Hunlar, Göktürkler, Karahanlılar, Selçuklular ve Osmanlılar gibi birçok boy ve Devlet kuruluşunda rastlanmakta olup, özellikle soylu boy ve oymaklara ad olarak verilmektedir.

 b) İdari Tarihçesi:

 Kurtuluş Mücadelesi ile Ermeni işgalinden kurtarılan Halfeli Köyü yerleşim yeri olmuştur. Gelişme gösteren bu yerleşim yeri Iğdır ilçesine bağlı merkez köy yerleşim yeri iken, Kars iline bağlı Iğdır, ekonomik, sosyal ve coğrafi özelliği dikkate alınarak 27.05.1992 tarih ve 3806 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile il olmuştur. Bunun paralelinde de Halfeli, hızlı bir gelişme göstermiş, nüfusu 2000'ni geçtiği için 18.06.1992 tarihinde Kanun Hükmünde Kararname ile Belde olmuş ve Iğdır İl merkezine bağlanmıştır.27.03.1994 yılında yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleriyle belediye teşkilatı kurulmuştur.3.624 olan nüfusu, 1997 yılında yapılan nüfus sayımında 4.623 ve 2000 yılında yapılan nüfus sayımında ise 5.471 kişidir.2007 yılında adrese dayalı olarak yapılan nüfus tespitinde ise 7.666 kişi olarak tespit edilmiştir.


 

BELDEMİZİN COĞRAFİ YAPISI

 

Doğu Anadolu Bölgesinin Erzurum-Kars bölümünde yer alan Iğdır ilinin kuzey ve kuzeydoğu sınırını Aras Nehri ve bu nehrin yatağı boyunca geçen Ermenistan sınırı teşkil eder. Bölgenin doğu ve güneydoğusunda Nahçivan ve İran, güneyinde Ağrı ili, batı ve kuzeybatısında Kars ili yer almaktadır. İlimiz, yer küresinin 44 doğu 35-57 kuzey enlemleri üzerinde bulunmaktadır.

Sürmeli Çukuru (Iğdır Ovası) Arpaçay'ın Arasla birleştiği Ergüder mevkiinden başlayıp, Aras Nehrinin ülkemiz sınırlarını terk ettiği Türkiye-İran-Nahçivan sınırlarının birleşme noktasına kadar devam eder. Yükseltisi, batıdan doğuya ve güneyden kuzeye doğru azalan bu çukurluğun merkezinde Iğdır şehri kurulmuştur.

Iğdır Ovası batı Iğdır, Doğu Iğdır ve Dil Ovası'ndan oluşmaktadır. Iğdır Ovasının güneydoğuya doğru bir uzantısı durumunda olan Dil Ovası (Dilucu), aynı zamanda Türkiye'nin en doğu uç noktasını oluşturur.

Bölge sınırlarından batıdan doğuya doğru; Durak Dağı (2811 m), Zor Dağı (3196 m), Pamuk Dağı (2639 m), Büyük Ağrı Dağı (5165 m), ve Küçük Ağrı Dağı (3986 m), Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, İran ile tabii sınır teşkil eder. Anadolu ile Asya'dan uzanan sıradağların bir nevi buluştuğu noktasıdır.

İl'in güneydoğusunda; çevresinin 128 kilometre yüzölçümünün 1188 kilometre kareyi bulduğu tahmin edilen Büyük Ağrı volkanik dağı yükselmektedir. Dağın 5000 metre yükseklikteki kesiminde kar ve buzullarla kaplı bir "krater düzlüğü"nün bulunduğu, Büyük ve Küçük Ağrı volkanik dağları arasında 2687 metre yüksekliğindeki geçide "Serdarbulak Geçidi" denilmektedir.

Iğdır Ovası ve çevresi, Türkiye ve Doğu Anadolu ölçüsünde kendine özgü iklim özellikleriyle "yöresel klima" alanı içine girmektedir.

Yarı kurak iklim şartları altında step bitki örtüsünün geniş sahalarda dağılım gösterdiği Iğdır'da yarı kurak iklim özelliklerinden dolayı doğal bitki örtüsü önemli ölçüde değişmiş ve ovanın geniş bir bölümü tarım alanları haline gelmiştir. Orman zenginliği ise yok denecek kadar azdır, orman örtüsüne ancak yörenin güneyinde bulunan dağlık kütlelerin belli yüksekliklerinde rastlanmaktadır.

Doğu Anadolu Bölgesi ile kıyaslanacak olursa Iğdır'a bulunduğu bölgenin yarısı kadar yağış düşmektedir. Aldığı bu yağış miktarı ile Iğdır Tuz Gölü çevresi ve Konya Ovası'nın bir bölümü ile birlikte ülkemizin en az yağış alan yöreleri arasında yer almaktadır.

 İKLİM  

                Bölgede Doğu Anadolu bölgesinin karasal iklimi daha ılımlı geçer.Doğu Anadolu iklim özelliğinden farklı kılan Mikro Klima iklim özelliğindedir. En çok yağış alan aylar:Ocak-Şubat-Mart-Nisan ve Mayıstır. En az yağış alan aylar ise Haziran-Temmuz-Ağustos ve Eylül ayıdır. Iğdır meteoroloji müdürlüğünden alınan iklim ayrıcı nitelikler aşağıya çıkarılmıştır. 

IĞDIR İLİNİN İKLİM AYRICI NİTELİKLERİ

Yerel Ortalama Yaygın Basınç(mb)

916.5

Ortalama Sıcaklık (0C)

11.4

Günlük En Yüksek Sıcaklık Farkı (0C)

12.50

Toprak üstü En düşük sıcaklık Ortalaması (0C)

3.4

Ortalama Bağıl Nem (%)

61

En Düşük Bağıl Nem (%)

9

Ortalama Açık Gün sayısı

97.1

Ortalama Bulutlu Gün Sayısı

10/4.5

Ortalama Kapalı Gün Sayısı

51.10

Ortalama Yağış Miktarı(mm)

254.20

Ortalama Kar Yağışlı Gün Sayısı

25.60

Ortalama Rüzgar Hızı(m/s)

1.3

 

EĞİTİM

Beldede iki adet ilköğretim okulu bulunmaktadır.İMKB İlköğretimin okulunun 755 öğrencisi,Şehit Er Abdülcabbar PARİM ilköğretim okulunun ise 695 öğrencisi bulunmaktadır.Toplam 1.450 öğrenci bulunmaktadır.
EKONOMİK YAPISI VE ÖZELLİKLER

      Halfeli Beldesi, verimli topraklara sahiptir. Arazileri sulanabilir arazilerdir ve bu verimli topraklar üzerinde tarımsal ürünler çok çeşitlilik göstermektedir. Bu ürünlerden en çok şekerpancarı, pamuk, kayısı, elma, kavun, karpuz, domates, buğday, arpa, mısır, soya fasulyesi, patates, fasulye, salatalık, biber, lahana, ıspanak, üzüm, patlıcan, şeftali, armut, vişne vb. meyve ve sebzeler büyük oranda yetişmektedir. Yetiştirilen bu ürünlerin bir kısmı Iğdır iline ve ilçelerine, geri kalanı ise diğer il ve ilçelere pazarlanmaktadır. Özellikle kayısı ve elma, İstanbul, Mersin, Konya ve Adana gibi illere pazarlanmaktadır.Hayvancılık durumu itibariyle, Iğdır ilinin en gelişmiş yerleşim yeri durumundadır. 70.000 küçükbaş hayvan, 10.000 büyük baş hayvan bulunmaktadır. Pazar ilişkileri son derece gelişmiştir. Yurdumuzun hemen her yerine, başta Gaziantep, Adana, Şanlıurfa, İzmir ve Ankara illerine canlı hayvan pazarlaması yapılmaktadır.Bunun yanında özellikle sonbahar ve kış aylarında büyük ölçüde besicilik yapılmaktadır.

Beldenin ekonomik gelişmesi hızlı bir artış göstermektedir.

 

SOSYAL DURUMU VE ETNİK YAPISI

   Beldede soysal durum gelişmiştir.Okuma yazma oranı %90 civarındadır.Düğünlerimiz, bayramlarımız,gelenek ve göreneklerimiz ile önemli bir sosyal yapıya sahibiz.Nüfusun %80 genç kesimi oluşturmaktadır.

       Belde de yaşayan insanların %99 'u Aşiret kökenli olup %1 gibi kısmı diğer hemşerilerimizi kapsamaktadır.

 

KÜLTÜR VE TURİZM

Bölgede, zengin bir turizm potansiyeli bulunmasına rağmen, bu potansiyelin iyi değerlendirilemediği ve turizm faaliyetlerinin henüz istenilen düzeyde bir gelişme göstermediği söylenebilir.

Bunun nedenleri olarak; Bölgenin sahip olduğu turistik değerlerin yeterince tanıtılmamış olması, az sayıdaki konaklama tesisleri hariç, bölgede bu amaca yönelik tesislerin kurulamamış olması gibi faktörler gösterilebilir.

Iğdır Ovası''nın güneyindeki Büyük Ağrı Dağı ülkemizin dağ turizmi yönüyle yüksek bir potansiyele sahip dağlarından birisidir. Bu volkanik dağ, dağcılık sporu ile uğraşanların belki de aradığı bütün özelliklere sahiptir. Gerçekten, tırmanış mesafesinin yüksek olması ve çıkışın başladığı yere kadar motorlu araçlarla gidilebilmesi önemli bir avantajdır. Bir çok ülkede, dağın kaidesine varabilmek için bazen günlerce yürümek gerektiği halde, Ağrı Dağı; Doğubeyazıt, Iğdır ve Aralık gibi merkezlere gelen asfalt yollarla kolayca ulaşılabilecek bir konumda bulunmaktadır.

Büyük Ağrı Dağı''na tırmanışlar, sadece dağcılık sporuna yönelik olmayıp, bunların çoğu bilimsel amaçlıdır. Bu tür tırmanışların ilki, 1829''da F. Parrot ve ekibi tarafından gerçekleştirilmiştir. Bunu, 1845''te H. Abich, 1848''de M. Wag-ner, 1900''de A. Osvvald ve 1955''te M. Blumental gibi jeologların, dağın jeolojik yapısını incelemek amacıyla gerçekleştirdikleri tırmanışlar izlemiştir. Dağcılık sporu amacıyla daha bir çok iniş ve çıkışlar yapılmıştır. Ağrı''ya tırmanan ve zirvesine Atatürk''ün büstünü koyan, 1937''de Binbaşı Cevdet SUNAY olmuştur.


Ağrı Dağı''nın Hz. Nuh Tufanı hadisesi dolayısıyla diğer dağlara göre daha fazla turist çekme özelliği bulunmaktadır. Ağrı Dağı''nda yüksek bir turizm potansiyelinin varhğını ve değerlendirilmeyi beklediğini söyleyebiliriz. Bu konuda yapılan bir araştırmada, dağın belli bir yüksekliğine Hz. Nuh''un temsili gemisi yerleştirilip, Aralık KKTİ yakınlarından buraya ve tesislerden dağın doruk noktasına bir teleferik hattı döşenerek, bölgenin turist çekme cazibesi artırılabilir.Bölgede, tarihi ve turistik değer taşıyan 7 adet eser bulunmaktadır. Ancak, bu tarihi eserlerin yerli ve yabancı turist çekme özelliğinin zayıf olduğunu söyleyebiliriz.Ayrıca bölgede bulunan kervansaray turizm açısında önemli bir tarih eseridir.Buraya sık sık ziyaretçiler gelmektedir.Belde içerinde yer alan Karaçomak köyünde bulunan Zor Yaylası ve Dumanlı Yaylası ve serin suları iyi bir mesire yeridir.Beldemizin sınırları içerisinde yer alan mağaralar da önemli mekanlardır.
 

 

 
 


 


 
 

Copyright ©2012   Belediye Başkanlığı    Designed by KC GRUP