16 Kasım 2020

KİLİTLİ BETON PAKE TAŞI İLE YOL(TAMİRATI) YAPIM İŞİ İHALESİ

T.C.

IĞDIR İLİ

HALFELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BETON KİLİTLİ PARKE TAŞI İLE YOL YAPIMI İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ  

 

Madde1.1-İş sahibi idareye ilişkin bilgiler

1.2.İş sahibi idarenin;

                     a) Adı: Halfeli Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü

                     b) Adres: Özvatan Mah. Mevlana Sok. No:7 Halfeli Belediye Başkanlığı /

                          Halfeli/IĞDIR

                     c) Telefon Numarası: (0476)  258 02 37-14

                     d) Faks Numarası: (0476) 258 00 90

                   1.3. İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri (İhale Dokümanları) yukarıdaki adres ve numaralardan Fen İşleri Müdürlüğü ile irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

1.4-Bu Teknik Şartname, Yapım işi ihalelerine ait tip sözleşmenin ayrılmaz bir parçası ve tamamlayıcı hükümlerdir.

 

 Madde 2- İhalenin Konusu:

2.1-Bu şartname; belediyemizin, Cumhuriyet Cadde girişinin 1.etabında bulunan yolun gidiş ve dönüş yönündeki bozulan (tamiratının) kısmının düzenlenmesi işlerini kapsar.

2.2-İhale kapsamında 2.340 m2 8 cm beton kilitli parke taşı ile yol ve 780 m. Kanal elemanı (oluk taşı) yağmur drenajı Yapım İşini kapsar.

2.3-Yapılacak işler ve yer teslimi ile ilgili her türlü bilgi ve projeyi, Fen İşleri Müdürlüğü’nce yükleniciye verilecektir.

Madde 3- Yüklenicinin Sorumlulukları:

3.1-Yapılacak işle ile ilgili olarak gerekli her tür malzeme 8 cm’lik beton kilitli parke taşı, beton kanal elemanı(oluk) ,çimento, beton parke taşı altı tesis kumu veya ince mıcır malzemesi, en az 2 ad. Damperli Kamyon,1 ad. Folklif,1 ad. Lastikli beko-loder iş makinesi, 1 ad. Kompaktör-silindir, arasöz, greyder, kazma, kürek, el arabası v.b. el aletleri, yükleniciye aittir. Yüklenici, araç ve gereçleri hiç bir şekilde idareden talep etmeyecektir.

3.2-Yüklenicinin gerekli emniyet tedbirlerini almaması sebebi ile iş sırasında, molalarda ve mesai saatleri dışarısında, kendi personelinin, araç ve yaya trafiğinin tehlikeye düşmesinden sorumlu tutulacak, emniyet tedbirlerinin eksikliği sebebi ile meydana gelebilecek herhangi bir kazadan Belediye sorumlu tutulamayacaktır.

3.3- Yolun trafiğe kapatılması halinde, bu sokağın her iki ağzına yerden 1,5 m. yükseklikte olmak üzere “Yol kapalıdır” ibaresi yazılı birer levha konacaktır. Yol genişliğince kapatılmıyorsa bu gibi hallerde taşıtlar ve yayalar için tehlike teşkil eden yerlere “Dikkat” ibaresini taşıyan bir levha konacaktır, her iki halde de konacak levhaların daima kolayca görülecek yerlerde olmasına özellikle dikkat edilecektir.

Madde 4 – İmalat Öncesi Yapılacak İşler ve Sorumluluk:      

4.1- Kilitli Beton parke taşı döşenecek zeminin hazırlanması, tesviyesini yapılması, sulama ve sıkıştırma işlemi tamamlanması, varsa sökülmesi gereken kilitli beton parke taşların, beton oluk taşı ve beton bordür taşlarının elle sökülüp belediye elemanlarınca gösterilen yere nakli, Taş döşeme yapım işleri mevcut yol kotlaması uygun şekilde yapılacaktır.

 

4.2- Belediyemiz teknik elemanlarınca kontrolü yapıldıktan sonra imalata geçilecektir. Belediyenin yapı denetim personelin onayı olmadan yapılan imalattan dolayı oluşacak kot hatalarında sorumluluk yükleniciye ait olacak ve yüklenici bu durumda ek bir ücret talep etmeden işi mevcut yol kotuna uygun hale getirecektir.

4.3-Taş döşeme ve diğer imalatlarda olmak üzere imalat yapıldıktan sonra kompaktörlamanın ardından 0,3 mm kum ile kumlama, taşların aralarının dolması için çalı süpürgesi ile süpürme ve serilen kumun fazlalık kısmının temizlenmesi işinden yüklenici sorumludur.

4.3-Yüklenici kilitli beton parke taş döşenmesi işlerinin mevcut orta çizgi rengindeki, şekil ve ölçülerde yapacak ve bu işten dolayı ek hiçbir ücret talep edilmeyecektir.

4.4-Yüklenici ihale kapsamındaki işlerin yürütülmesi sırasında vergi, işçi maddi ve sosyal güvenceleri v.b. tüm yasal yükümlülüklerini yerine getirmekle sorumludur.

4.5- İmalatta kullanılacak Kilitli Beton Parke Taşı (8 cm’ Kalınlıklı): (TS 2824 Ve EN 1338 ) Birbirine geçmeli belirtilen boyut şekil ve renklerde (Naturel ve Renkli, Renk İdarenin Tercihinde olacaktır.) Beton Parke Taşı TS 19 ve TS 21 kapsamında olan portland çimento olacaktır. Kullanılacak su TS 1247 ‘de belirtilenlere uygun olacaktır. Kullanılacak olan agrega TS 706’ ya uygun olacaktır. Beton Katkı Maddeleri TS 3452 ‘de belirtilen özelliklerde olacaktır. Kırılma değeri 3,5 Mpa’dan az olmayacaktır. Su emme oranı hiçbir numunede %6 ‘dan faz olmayacaktır. Sürtünme ve Aşınma Kaybı değeri ölçülen oyukta 25mm’yi geçmemelidir. Kilitli Beton Parke Taşlarının boyut toleransları TS 2824’de belirtilen çizelgeye uygun olacaktır.        4.6- Beton Oluk taşı 40*25 *serbest boy cm ebadında olup, TSE ve ISO 9001 standartlarına uygun olacaktır. Beton oluk taşı kullanarak yağmur suyu drenajı sağlanacaktır.

4.7- Beton oluk taşı döşenirken yolun durumuna göre yağmur sularının yol üzerinde birikmemesi için gerekli eğim verilecektir. Uygulama sırasında taşlar arası kot farkının olduğu yerler İdarenin isteği üzerine kaldırılıp tekrar yapılacaktır. Bu işi için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

4.8-Döşeme işlemi tamamlandıktan sonra kompaktörle veya silindirle sıkıştırılacaktır.

4.9- Döşeme ve sıkıştırma işlemi tamamlanmış yüzeyler üzerine taş tozu serilecek ve derz aralarının dolması sağlanarak süpürülecektir.

4.10- Cumhuriyet caddesindeki 1.etabını oluşturan döşemenin alanı ve yapılan işlerin hepsi sayısal ölçme yapılarak ve sayısal ölçmeler idarece kontrol edilerek ödemeye esas alınacaktır.

4.11- Bu iş kapsamında her türlü yükleme boşaltma ince kum, çimento, kilitli beton parke taşı ve oluk taşı yapımı vb. bilumum malzeme temini yükleniciye aittir.

4.12-Yüklenici 27 Kasım 2010 tarih ve 27768 sayılı Resmi Gazetede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca yayınlanmış bulunan İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ’NE, 4857 Sayılı İş Kanuna, Yapım İşleri Genel Şartnamesine uymakla yükümlüdür.

5- Bu şartnamede belirtilmeyen hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi ve Kontrol Yönetmeliği geçerlidir.

6- Kilitli Beton Parke Taşı İle Yol Yapım İşine ait bu teknik şartname; belediyemizce (Fen İşleri Müdürlüğümüzce) hazırlanmış olup yüklenici yukarıda belirtilen şartlara uymak zorundadır.